NOTICIA DE N'ALEIX

Una vegada més es darrer diummenge de març (aquest any és dia 28)avançarem una hora els rallotges i canviarem a s'h0rari d'estiu,de manera que a les duas de se matinada seran les tres.per tant,aquest diumenge es dia tindra una durada de 23 hores

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada